• 400-921-0939 | English
高级搜索
系列
课程
时间
地点
内训体系
优惠方案
华东区
方案类别 预付费用(元) 对应折扣(%) 节省费用(元)
A 20,000 80 5000
B 30,000 75 10000
C 40,000 70 17142
D 50,000 65 26923
E 70,000 60 46666
F 100,000 55 81818
G 150,000 50 150000
H 200,000 45 244444
I 300,000 40 450000
说明:

1、 选择相应方案,签订合作协议后一次预付全部款项,即可享受该方案对应优惠折扣价格,参加公开课;
2、 优惠方案的使用期限为18个月;
3、 华东区:上海、苏州、南京、常州等长三角地区常规开课地点;

华北区
方案类别 天数 预付费用(元) 单天价格(元) 平均折扣(%) 节省费用(元)
A 10 20,000 2000 80 2500
B 20 30,000 1500 60 15000
C 30 40,000 1333 53 27500
D 50 50,000 1000 40 62500
E 80 70,000 875 35 110000
F 120 100,000 833 33 170000
G 200 150,000 750 30 300000
说明:

1、 选择对应方案,签订合作协议后一次预付全部款项,即可享受该方案对应优惠折扣价格,参加华北公开课;
2、 优惠协议的使用期限为12个月;
3、 华北区协议客户参加华东公开课可享受8.5折优惠,特价课除外;
4、 华北区: 北京、天津;
注:BESTWAY保留本方案的最终解释权。

网站地图 | 关于我们 | 常用问题解答 | 联系我们 | 服务热线:400-921-0939
  • Copyright 2010 Bestway. All Rights Reserved. 上海百仕瑞企业管理顾问有限公司 版权所有
    客服电话:400-921-0939 网站:www.sino-bestway.com.cn 邮箱:Service@sino-bestway.com.cn